bảo hiểm điện tử

1. Chuyển khoản:

Ngân hàng: MBBank

Số tài khoản: 0968690968

Tên tài khoản: Lê Văn Thành Can

2. Lưu trữ

Nhận bảo hiểm điện tử qua Zalo hoặc Email

Bao gồm file hình ảnh và file pdf

Quý khách lưu trữ lại và xuất trình khi cần thiết

Nên in ra giấy và để kèm theo đăng ký, đăng kiểm xe

Tuỳ vào công ty bảo hiểm, Quý khách có thể mất phí khi yêu cầu cấp lại hoặc không được cấp lại vì vậy Quý khách nên: Lưu vào điện thoại, gửi cho người thân lưu hộ, in ra giấy đề phòng Zalo hoặc điện thoại bị xoá, mất

Quý khách gửi thông tin chính xác vì một số công ty bảo hiểm có thể sẽ không cấp lại, không đổi lại, không hoàn, không huỷ với bất cứ lý do gì bao gồm: cung cấp sai thông tin, mất, hỏng.

3. Bảo hiểm mẫu (gồm thông tin và QR code theo quy định)

Biểu phí trong một số trường hợp khác

1. Xe tập lái

Tính bằng 120% của phí xe cùng chủng loại.

2. Xe Taxi

Tính bằng 170% của phí xe kinh doanh cùng số chỗ ngồi.

3. Xe ô tô chuyên dùng

– Phí bảo hiểm của xe cứu thương được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe vừa chở người vừa chở hàng (pick up, minivan) kinh doanh vận tải.

– Phí bảo hiểm của xe chở tiền được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe dưới 6 chỗ ngồi.

– Phí bảo hiểm của các loại xe chuyên dùng khác có quy định trọng tải thiết kế được tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng cùng trọng tải; trường hợp xe không quy định trọng tải thiết kế, phí bảo hiểm bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng có trọng tải dưới 3 tấn.

4. Đầu kéo rơ-moóc

Tính bằng 150% của phí xe trọng tải trên 15 tấn, Phí bảo hiểm của xe đầu kéo rơ-moóc là phí của cả đầu kéo và rơ-moóc.

5. Xe máy chuyên dùng

Tính bằng 120% phí bảo hiểm của xe chở hàng dưới 3 tấn (phí bảo hiểm của máy kéo là phí của cả máy kéo và rơ mooc).

6. Xe buýt

Tính bằng phí bảo hiểm của xe không kinh doanh vận tải cùng số chỗ ngồi.

Bieu phi TNDS TT04.2021